Antydatowania dochodzenia

go antydatowania opcji, dzięki włączeniu przepisu 403, który wymagał od dy-rektorów ujawnienia programów opcyjnych w ciągu 2 dni od dnia przy znania . opcji. Krzystek krytykuje biegłego [ DLO SZ ] - Strony Lokalne Szczecin JOLANTA KOWALEWSKA 22-03-2013. wyłoniony. Na dodatek w rozmowie z 'Gazetą' przyznał się do antydatowania dokumentu - w kwietniu wpisał datę 10 stycznia i zaznaczył, że zrobił to na polecenie zamawiającego. Wyrok o sygnaturze K 35/08 wydany przez Trybunał Konstytucyjny w składzie sędziowskim: Adam Jamróz, Andrzej Rzepliński, Marek Kotlinowski, Maria Gintowt-Jankowicz, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Mirosław Granat, Piotr Tuleja, Stanisław Biernat, Stanisław Rymar, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Teresa Liszcz, Wojciech Hermeliński, Zbigniew Cieślak. Komisja śledcza zdecydowała o złożeniu dwóch zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuratorów prowadzących sprawę Amber Gold; chodzi o prok. Barbarę Kijanko i prok. W trakcie śledztwa dot. narażenia mnie, przez nie właściwe leczenie, na niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała tj. czynu zakazanego przez art. 160 KK, pojawił się dodatkowy wątek dotyczący tworzenia i antydatowania dokumentów medycznych tj. czynu zakazanego prze art. 270 i 271 KK. abditoria, abdykowania, abiologia, Abisynia, ablaktowania, ablegrowania, ablutomania, abonowania, abradowania, abrogowania, absentia, absentowania, absolutoria ... Dzisiaj (22.06.2018) w Resursie miało miejsce publiczne odczytanie wyników kontroli ws. TVŻ oraz Centrum Kultury, Komisja Rewizyjna jednoznacznie wskazuje na liczne nieprawidłowości, niegospodarność a być może nawet fałszerstwa i wyprowadzanie publicznych pieniędzy z miejskich spółek, Centrum Kultury i wydziału promocji Urzędu Miasta – przy pełnej wiedzy i zgody Prezydenta ... Wyrok z dnia 2005-01-26, P 10/04, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. 1. Art. 96 ust. 1 w związku z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. UZASADNIENIE. W pozwie z dnia 23 lutego 2015 r. powódka M. M. (dawniej W.) wniosła o zasądzenie od pozwanego R. K. kwoty 10.230, 30 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 20 lutego 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. Uzasadniając to żądanie powódka podała, że udzieliła pozwanemu z majątku osobistego pożyczki w kwocie łącznie 10 ... Sygn. akt VII Kp 109/15 (1 Ds 2212/14/spc POSTANOWIENIE Dnia 18 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach VII Wydział Karny w

Rymy do słowa poznania